O gminie

Gmina Stary Zamość to gmina wiejska, położona w województwie lubelskim, w północnej części powiatu zamojskiego, przy drodze krajowej nr 17. Gmina zajmuje powierzchnię 97 km², a w jej skład wchodzi 19 sołectw: Borowina, Chomęciska Duże Pierwsze, Chomęciska Duże Drugie, Chomęciska Małe, Kolonia Wisłowiec, Krasne, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Podkrasne, Podstary Zamość, Podstary Zamość – Doły, Stary Zamość, Stary Zamość – Gościniec Kmicica, Udrycze – Kolonia, Udrycze – Koniec, Udrycze – Wola, Wierzba Pierwsza, Wierzba Druga, Wisłowiec.

Gmina Stary Zamość graniczy z czterema gminami:

  • Zamość
  • Nielisz
  • Skierbieszów
  • Izbica

Na terenie Gminy istnieją korzystne warunki do prowadzenia coraz popularniejszego rolnictwa ekologicznego, który nie wymaga dużych areałów a odpowiedniej jakości gleb i lokalizacji upraw z dala od zanieczyszczeń i przemysłu.

Gmina Stary Zamość posiada ok. 19% terenów leśnych. Około 50% powierzchni Gminy położone jest na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Projektowany jest również rezerwat przyrody w lesie Pańska Dolina obok oznakowanej ścieżki turystycznej, porośnięty buczyną karpacką, modrzewiem, świerkiem, sosną. Stanowi on ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa typowego dla regionu.

Na terenie Gminy znajduje się wiele obiektów przyrody i architektury o walorach zabytkowych, pośród których na szczególną uwagę zasługują: zespół folwarczny w m. Chomęciska Duże; cmentarz wojenny z I wojny światowej, z mogiłami z II wojny światowej, nieczynny w m. Krasne; cmentarz wojenny z I wojny światowej położony w lesie Pańska Dolina, nieczynny; pomnik przyrody - świadek lipy drobnolistnej o obwodzie 520 cm, Krynica - największe źródło w Gminie zlokalizowane w m. Majdan Sitaniecki; zespół kościelny, dawny folwark Ordynacji Zamojskiej (obecnie Dom Pomocy Społecznej), Muzeum Ziemi Starozamojskiej, Trakt Kmicica w m. Stary Zamość; zespół dworski, murowana kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z przełomu XVIII i XIX wieku w m. Udrycze-Koniec; cmentarz wojenny z I wojny światowej, Izba pamięci Karola Namysłowskiego w budynku szkoły podstawowej, źródełko w Krynicznym Dole w m. Wierzba.