Notice: Undefined property: Gts::$gtsEntrySufix_en in /gts_files/classes/inq1.php on line 24
Ankieta › Ankieta dotycząca udziału w projekcie • Gmina Stary Zamość

Ankieta

Ankieta dotycząca udziału w projekcie

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa gminy w projekcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec”?

2. Czy jest Pan/Pani inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wisłowiec ma wpływ na poprawę środowiska naturalnego w gminie?

3. Czy chce Pan/Pani wprowadzenia elektronicznego odczytu wodomierzy?

4. Jaki jest najważniejszy efekt osiągnięty przez zrealizowany projekt?

5. Czy powinno się kontynuować realizację takich projektów jak ten zrealizowany w gminie oraz w innych regionach Polski?