Aktualności

Strona 1 z 1, wpisów 2

itm1#1

Gmina Stary Zamość podpisała umowę o dofinansowanie

13.06.2017, 14:26:22

W marcu 2017 roku Gmina Stary Zamość podpisała umowę o dofinansowanie projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Więcej

itm1#2

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec

21.04.2017, 07:50:59

Projekt pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 804 625,00 zł, zaś wartość dofinansowania 419 645,00 zł.

Więcej