Aktualności

Wpis nr 1 (2 z 2) Więcej wpisów |

Udostępnij

Gmina Stary Zamość podpisała umowę o dofinansowanie

13.06.2017, 14:26:22

W marcu 2017 roku Gmina Stary Zamość podpisała umowę o dofinansowanie projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Realizacja inwestycji pozwoli na uporządkowanie systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wisłowiec, polegającego na budowie nowej sieci wraz z przyłączami oraz poprawie warunków sanitarnych mieszkańców przez wyeliminowanie szkodliwej instalacji oraz usprawnienie dostępu do wody. Dodatkowo w ramach realizacji projektu zakłada się zastosowanie rozwiązań nowoczesnych, zdrowych, przyjaznych środowisku, w tym zastosowanie OZE oraz upowszechnienie informacji o sposobie dbania o środowisko powiązane z zastosowaniem TIK. Powyższe podejście pozwoli nie tylko uzupełni braki infrastrukturalne, ale także w sposób kompleksowy chroni środowisko naturalne.